Informace ke změnám v provozu škol od 3. 5. 2021

Informace ke změnám v provozu škol od 3. 5. 2021
30. 04. 2021
platným pro 1. i 2. stupeň

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření MZd k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mimo jiné mění následující:

  • V základních školách ve Středočeském kraji se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd.
  • Ve všech školách a školských zařízeních našeho kraje jsou od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní činnosti konané venku (to se týká pouze těch žáků, kterým je povolena osobní přítomnost na vzdělávání).
  • Preventivní antigenní test se na 1. stupni, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák  přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
  • Pro žáky 2. stupně (tedy žáky, kteří doposud neprošli testování s frekvencí dvakrát týdně) platí, že jsou testováni dvakrát týdně.
  • Nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

 V případě dotazů volejte na tel. číslo 313 251 260, nebo pište na e-mail: brabec.z@2zsrako.cz.