Žáci přijatí do 1. ročníku školního roku 2021/2022

Žáci přijatí do 1. ročníku školního roku 2021/2022
23. 04. 2021

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamuje ředitel školy zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam je zveřejněn u vchodu do hlavní budovy na Husově náměstí 3 a na webových stránkách školy.

Žáci přijatí do 1. ročníku školního roku 2021/2022

Děkujeme všem rodičům za spolupráci při letošních zápisech. Všem dětem a jejich rodičům přejeme hodně zdaru a úspěchů nejen v nastávajícím školním roce 2021/2022.