Informace k testování k přijímacím zkouškám na střední školy 2021

Informace k testování k přijímacím zkouškám na střední školy 2021
21. 04. 2021
Informace k testování žáků 9. tříd konající přijímací zkoušky.

Informace k testování před přijímací zkouškou

Na základě povinnosti vyplývající z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Vás informujeme o testování uchazečů o střední vzdělávání. Všichni žáci účastnící se přijímacích zkoušek v týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021 se budou testovat v pátek 30. 4. 2021.  

Žáci 9.B se budou testovat ve 13.00 hod. v učebně B107. Žáci 9.C ve 13:45 v učebně B304 a žáci 9.A ve 14:30 v učebně B204. Žáci přicházejí do školy 5 minut před začátkem testování za dodržování platných hygienických pravidel. Bezprostředně po ukončení testu bude žákům vydáno potvrzení o negativitě/pozitivitě.

Na naší škole nebudeme testovat žáky, kteří nejdou k přijímacím zkouškám, byli v posledních 90 dnech Covid pozitivní (na přijímacích zkouškách nutné prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě) a žáky s dokladem o negativním výsledku antigenního testu nebo PCR testu, který není starší 7 dnů a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb (též nutné doložit u přijímacích zkoušek).

Mimořádné opatření MZ