Geologická olympiáda 2020/21

13. 01. 2021
Žáci 9.A se zúčastnili školního kola geologické olympiády, které proběhlo formou elektronického testu. Geologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín a je určena žákům základních a studentům středních škol.

Geologická olympiáda

Okresní kolo

Ve středu 13. ledna 2021 se žáci 9. A po předešlém úspěšném školním kole geologické olympiády zúčastnili kola okresního. Jednalo se o poměrně náročný elektronický test umístěný na elportálu MU Brno. Okresní kolo vyhrál Florian Ketman, 2. místo získala Magda Procházková a 3. místo obsadil Tomáš Gebhart. V porovnání s celostátními statistikami dopadli i ostatní žáci této třídy velmi dobře, 19 žáků dosáhlo nadprůměrného výsledku. Počet postupujících do dubnového krajského kola není nyní přesně daný, bude záležet na vývoji situace a na způsobu jeho konání. Jisté ale je, že naše škola zde bude mít i letos své zástupce. Všichni zúčastnění žáci si zaslouží opravdu velkou pochvalu, geologie je náročný vědní obor a získávání nových poznatků a dovedností, zvláště v této složité době při distanční výuce, není vůbec jednoduché.

Školní kolo

Ve čtvrtek 17. 12. 2020 se žáci 9.A zúčastnili školního kola geologické olympiády, které proběhlo formou elektronického testu. Geologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín a je určena žákům základních a studentům středních škol. Cílem je napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v tomto směru. Tematické zaměření GO zahrnuje především tyto oblasti geologie: mineralogii, petrografii, paleontologii, historickou geologii, ložiskovou geologii, hydrogeologii, inženýrskou geologii, environmentální geologii, regionální geologii a dynamickou geologii. 

Geologická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a naše škola se jí účastní každoročně, a to s poměrně dobrými výsledky. Soutěž vyhlašuje Masarykova univerzita v Brně, spolupořadateli jsou Česká geologická služba a Univerzita Karlova v Praze. 

Soutěžící museli být předem zaregistrováni a správně přihlášeni učitelem. Ve školním kole na ně pak čekal online test s 30 otázkami, na jejichž zodpovězení měli 20 minut. Tomu samozřejmě předcházela několikatýdenní příprava nejen ve škole, ale i během distanční výuky. 

Žáci se se školním kolem soutěže vypořádali velmi dobře.  

Jejich pocity ze soutěže vystihují jejich následující výroky …. 

„Myslím si, že psát geologickou olympiádu v této době je skvělé, protože se nic neděje, soutěž jsem si užil.“ 

„Na test jsme se připravovali, a tak jsem věděla, co mě čeká. Vnímám to jako super zpříjemnění jinak poněkud monotónních dní ve škole.“ 

„Test se mi nezdál nějak složitý, i s přípravou jsem školní kolo zvládla a skončila s jedním z nejlepších výsledků.“ 

„Geologická olympiáda byla přínosem pro mě, ale taky pro ostatní spolužáky.“ 

„Byla to nová zkušenost.“ 

„Jsem ráda, že jsem měla možnost si to vyzkoušet.“ 

„Bylo to dobré odreagování od běžné výuky.“ 

„Jsem rád, že se naše škola takových akcí účastní.“ 

Žáci 9. A ve školním kole dosáhli výborných výsledků, všech 26 jich postoupilo do kola okresního, které se uskuteční ve středu 13. ledna. Budeme jim držet palce. 

                                       M. Lüftnerová a žáci 9.A