Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021
28. 12. 2020
na základě usnesení vlády ze dne 23.prosince 2020

Vzhledem k přechodu na stupeň 5 systému hodnocení PES a podmínkám školy dochází od 4. ledna 2021 k těmto úpravám:

 • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků.
 • Pro všechny žáky 3. - 9. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem, které probíhá dle stávajícího rozvrhu distanční výuky (o případných úpravách budou žáci a rodiče informováni). Neprobíhá tedy tzv. střídavá výuka.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
 • Prezenční výuka 1. a 2. roč. probíhá v celých třídách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Příchod žáků do školy a odchod ze školy a do jídelny MŠ V Parku je nadále organizován jako doposud.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Vždy v rámci jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro žáky 1. a 2. tříd takto:
  - 1. A paní vychovatelka V. Spurná, oddělení MŠ V Parku
  - 1. B paní vychovatelka H. Bortová, oddělení MŠ V Parku
  - 1. C paní vychovatelka M. Řehuřková, oddělení v tzv. vile v ulici Fr. Diepolta
  - 2. A paní vychovatelka J. Pečínková, oddělení v nových prostorách sportovní haly (rodičům bude do Bakalářů zasláno upřesňující info)
  - 2. B paní vychovatelka M. Havlovicová, oddělení v nových prostorách sportovní haly (rodičům bude do Bakalářů zasláno upřesňující info)
  - 2. C paní vychovatelka P. Bestajovská, oddělení v tzv. vile v ulici Fr. Diepolta
 • Ranní družina není z organizačních důvodů poskytována.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.
 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. O ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat (informace Školní jídelny Rakovník naleznete ZDE). Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Informace MŠMT - od 25. ledna 2021

Informace MŠMT - od 11. ledna 2021

Celý text informace MŠMT - od 27. prosince 2020

Školská verze hodnocení PES

V případě dotazů volejte na tel. číslo 313 251 260, nebo pište na e-mail: brabec.z@2zsrako.cz.