Úpravy organizace vzdělávání

Úpravy organizace vzdělávání
02. 10. 2020
v souvislosti s aktuálně platným usnesením vlády a nařízením KHS

Níže uvedená opatření jsou platná od pondělí 5. 10. 2020 do neděle 18. 10. 2020.

  • činnost všech kroužků ve škole a ŠD je pozastavena
  • při hodinách hudební výchovy nebude možno zpívat
  • tělesná výchova na 1. st. může probíhat jako doposud, na 2. st. bude klasická hodina nahrazena vycházkou (případně pobytem v učebně)
  • plavecká výuka pro třídy 1. st. pokračuje jako doposud