Adaptační kurz 2020

Adaptační kurz 2020
25. 09. 2020

Adaptační kurz 6. tříd

Začátkem září proběhl v rekreačním středisku Jahodový les v Jesenici u Rakovníka adaptační kurz pro žáky šestých ročníků s programem primární protidrogové prevence. Adaptační kurz byl směřován do dvou základních bodů. První část byla adaptační. Cílem bylo, aby se žáci šestých ročníků spřátelili, vytvořili si pevné a dobré vztahy mezi spolužáky a třídními učiteli. Hrály se různé seznamovací a zábavné hry. Stolní fotbálek, přehazovaná, fotbal… zkrátka o zábavu bylo postaráno. Druhá část kurzu byla věnována prevenci, probírala se témata týkající se všech návykových látek (drogy, alkohol, cigarety..). Žáci se naučili, jak je možné drogu odmítnout, jaké metody použít, jak se zachovat, když jsou návykové látky a šikana v jejich blízkosti.

Součástí programu byl i poučný kurz první pomoci vedený paní L. Kolářovou, kde se probírala problematika akutních zdravotních rizik spojených s požíváním a aplikací návykových látek. A jak už bylo zmíněno, o zábavu nebyla nouze, a proto si peeři, žáci osmých a devátých ročníků, připravili pekelně dobrodružného bobříka odvahy. Všichni si to náramně užili! Celý kurz probíhal v krásné přírodě pod vedením školní metodičky prevence Š. Dvořákové, třídních učitelů D. Moravcové, M. Bradáče, V. Křížové a asistentek pedagoga P. Slabé a Z. Šnejdarové.


Jitka Erbenová, 6.A

Adaptační kurz 2020