Organizace závěru školního roku na 2. stupni

Organizace závěru školního roku na 2. stupni
16. 06. 2020

AKTUALIZACE

Vážení rodiče, žáci,

přinášíme AKTUALIZOVANÉ informace k organizaci závěru školního roku 2019/2020. MŠMT rozhodnutím z 15. června 2020 umožnilo, aby se od 22. června třídnických hodin a vydání vysvědčení účastnili všichni žáci třídy.

Na 2. stupni pokračují žáci ve skupinových a individuálních konzultacích ve škole do pátku 19. června. Ostatní žáci dle pokynů vyučujících pokračují ve výuce na dálku.

úterý 23. června se uskuteční třídnické hodiny ve skupinách žáků tříd dle přiloženého aktualizovaného rozpisu. Žáci tento den přinesou do školy učebnice. Další třídnické hodiny se budou konat již pro celé třídy (nikoli pro skupiny) dle aktualizovaného rozpisu ve středu 24. června, nebo ve čtvrtek 25. června. Třídnických hodin se mohou tedy osobně zúčastnit také žáci, kteří doposud nedocházeli do školy v rámci skupinových a individuálních konzultací ve škole. Při příchodu do školy musí tito žáci předat vyučujícím čestné prohlášení zákonných zástupců. Pokud se žáci třídnických hodin nezúčastní, bude potřeba kontaktovat třídního učitele k dořešení organizačních věcí (odevzdání a kontrola učebnic, platby, vyzvednutí věcí žáků atd.).

pátek 26. června bude žákům ve škole v celých třídách (nikoli po skupinách) předáváno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Vysvědčení si mohou osobně převzít také žáci, kteří se doposud neúčastnili skupinových a individuálních konzultací, případně třídnických hodin ve škole. Při příchodu do školy musí tito žáci předat vyučujícím čestné prohlášení zákonných zástupců. Vysvědčení, jež si žáci nepřevezmou osobně, budou uložena v kanceláři školy. Rodiče si je tam mohou vyzvednout od pátku 26. června, od 11.00 hodin.

Na pondělí 29. června a úterý 30. června byly pro žáky vyhlášeny volné dny (tzv. ředitelské volno).

Rozdělení žáků tříd do skupin pouze pro třídnické hodiny konané 23. června: 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C.

Aby se v jeden čas u budovy školy a v šatnách pohybovalo současně méně lidí, jsou určeny časy příchodu skupin žáků a celých tříd. AKTUALIZOVANÝ rozpis je k dispozici ZDE.

Všichni žáci, kteří se osobně dostaví do školy, se musí řídit platnými hygienickými a organizačními pravidly. Informace k nim byly rodičům a žákům již dříve zaslány a byly také zveřejněny na webu školy.