Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí šk. roku 2019/20

Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí šk. roku 2019/20
03. 06. 2020
vychází z vyhlášky č. 211/2020 Sb.

Vážení rodiče, žáci,

níže přinášíme informace o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Vycházejí z vyhlášky č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 bude v naší škole vyjádřeno známkou a zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Vydání vysvědčení:

  • vysvědčení bude žákům vydáno v pátek 26. 6. 2020 (na 29. 6. a 30. 6. 2020 vyhlásil ředitel školy volné dny - tzv. ředitelské volno)
  • o způsobu vydání vysvědčení a dalších organizačních záležitostech budou rodiče a žáci informováni na webu školy a v systému Bakaláři/Komens