Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole
10. 05. 2020

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole

Vážení rodiče,

z rozhodnutí MŠMT bude od 25. května možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků není povinná. Níže naleznete úvodní organizační informace potřebné pro Vaše rozhodnutí, zda za těchto podmínek dítě do školy pošlete, či nikoli. Pečlivě si, prosím, přečtěte celý text. Informace vycházejí především z hygienických a bezpečnostních pokynů pro základní školy, které byly vydány v manuálu MŠMT.

Organizační informace k obnovení osobní přítomnosti žáků: 1.-2.tříd     3.tříd     4.-5. tříd

Čestné prohlášení zde. Čestné prohlášení bude od žáků vybíráno při prvním vstupu do školy, prosím neposílejte e-mailem.

Žádám Vás o vyjádření, zda se Vaše dcera/Váš syn za uvedených podmínek osobně vzdělávacích aktivit zúčastní, nezúčastní. Svoji závaznou odpověď zašlete na uvedený e-mail v organizačních pokynech, nebo volejte na telefon: 313251260 (vždy uvádějte jméno a příjmení žáka, jeho třídu, případně zájem o stravování v jídelně, u 1. a 2. třídy ještě případný zájem o odpolední část) nejpozději pro naše potřeby do 13. 5. 2020.

Žáci, kteří se nebudou účastnit osobně vzdělávacích aktivit, i nadále pokračují v režimu distanční výuky.

O podrobnější organizaci Vás budeme informovat po 18. 5. 2020.

ředitelství 2. ZŠ Rakovník