Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku
02. 04. 2020
proběhne letos bez účasti dětí s využitím elektronické přihlášky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Ještě před zahájením školního roku, po ukončení mimořádných opatření uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.


Online zápis do 1. ročníku                           

Zákonní zástupci budou v rámci zápisu podávat elektronickou přihlášku a rezervovat si termín návštěvy školy. Pořadí, ve kterém škola obdrží přihlášky a termíny rezervované rodiči, nemají vliv na výsledek zápisu.

Elektronické podání přihlášky a rezervace termínu bude možná z webu školy od 6. 4. do 21. 4. 2020 (platí i pro děti s loňským odkladem) z banneru pod nadpisem, nebo ZDE. Na e-mail, který zadáte do přihlášky, Vám přijde potvrzení, informace k dalšímu postupu a žádost o přijetí (případně také žádost o odklad) ke stažení.

Po zaslání elektronické přihlášky postupujte takto:

  • Rodiče se bez dětí dostaví do budovy tzv. Staré pošty v rezervovaném termínu v období od 14. 4. do 22. 4. 2020. S sebou vezmou občanský průkaz a rodný list dítěte.
  • Rodiče, kteří mají osobní datovou schránku, mohou poslat ze systému vygenerovanou přihlášku opatřenou podpisem zákonného zástupce (možno i bez podpisu) se skenem rodného listu dítěte (stačí rodný list vyfotit) do naší datové schránky gukibzm. Do školy v tomto případě již chodit nemusí.
  • Rodiče, kteří mají elektronický podpis, mohou poslat ze systému vygenerovanou přihlášku opatřenou elektronickým podpisem se skenem rodného listu dítěte (stačí rodný list vyfotit) na e-mailovou adresu brabec.z@2zsrako.cz. Do školy v tomto případě již chodit nemusí. 

Výjimečně: pokud nestihnete podat elektronickou  přihlášku ve výše uvedeném termínu, nebo nemáte přístup k internetu, kontaktujte nás telefonicky. Formuláře pro zápis (i odklad) budou k dispozici ve vestibulu školy (žádost o přijetí (doc), žádost o odklad (doc)).

Seznam dětí s registračními čísly, která jim budou přidělena, bude společně s výsledkem zápisu zveřejněn u vchodu do hlavní budovy na Husově náměstí 3 a na webových stránkách školy.

Připomínáme informace k odkladu

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (výjimečně je možno tato doložit později).

Další informace naleznete také ZDE.