Pěvecká soutěž 1. stupeň 2020

Pěvecká soutěž 1. stupeň 2020
07. 02. 2020

Školní kolo pěvecké soutěže

V úterý 4. února se konalo školní kolo pěvecké soutěže, kterého se zúčastnilo 13 zpěváčků 2.- 5.tříd. Dětem, které místo zpívání ulehly doma s chřipkou, přejeme brzké uzdravení. 

Děti zpívaly lidové písně za doprovodu klavíru. Šest dětí postoupilo do okresního kola, které se bude konat 19.února 2020 v DDM Rakovník.

1.místo : Tomáš Lelovski 3.C, Jitka Nechutná 4.A

2.místo : Adéla Bretšnajderová 3.B, Viktorie Čadková 3.B

3.místo : Daniel Burda 2.B, Majda Čechová 5.B

Všem zpěváčkům děkujeme za účast.

R. Koubová a L. Martínková

Pěvecká soutěž 1. stupeň 2020