Den stromů 2019

20. 10. 2019

Den stromů

V rámci dne stromů, který u nás připadá na 20. října, připravili žáci 9. A pod vedením paní učitelky Kubíkové pro své mladší spolužáky ze 4. C příjemné dopoledne v prostorách rakovnického parku. Čtvrťáci obcházeli jednotlivá stanoviště týkající se převážně stromů a plnili vědomostní i pohybové úkoly, které jim starší spolužáci pečlivě nachystali. Na závěr vyluštili tajenku a ve smíšeném kruhu společně celou akci zhodnotili. Čtvrťáci se do školy vraceli s nadšením a s předsevzetím, že i oni sami pro své mladší spolužáky obdobnou akci v budoucnu zorganizují.

Děkujeme.

4. C a Mgr. M. Fukárková

Den stromů 2019