Přednáška o Turecku (Aj) 2019

01. 11. 2019

Přednášky o Turecku

Dne 31. října 2019 a 1. listopadu proběhly na 2. ZŠ přednášky o Turecku, pojaté jako oživení hodiny angličtiny prostřednictvím ukázky mluveného jazyka. Přednášku pro 8. a dvě 9. třídy připravila a odprezentovala Ada Hindioğlu, která tento školní rok studuje na rakovnickém gymnáziu v rámci kulturně-studijního programu AFS. Ada sama pochází z Istanbulu, a svou zemi tak žákům představila jak z historické, tak i z ryze moderní perspektivy. Kromě dějin území, na kterých se rozkládá současné Turecko, zmínila ve své prezentaci Ada i tureckou kulturu, kuchyni a společenský život, podobně jako vše další, co jako Turkyně považuje pro svou zemi za typické. Po prezentaci dostali prostor pro dotazy žáci. To dalo možnost některé informace doplnit a dozvědět se dál něco nového. Přednáška se ukázala jako vítané zpestření hodiny, zároveň nabídla autentickou ukázku použití angličtiny v podání cizojazyčeného mluvčího. Nenásilnou a zábavnou formou tak žákům připomněla základní funkci tohoto hlavního současného mezinárodního dorozumívacího kódu - tedy informační výměnu mezi lidmi, kulturami i civilizacemi.

D. Čermáková, učitelka angličtiny