Adaptační kurz 2018

Adaptační kurz 2018
28. 09. 2018

Adaptační kurz na 2.ZŠ

Koncem září proběhl již tradiční adaptační kurz v „Jahodovém lese“ (kemp u Jesenice). Cílem bylo stmelit kolektiv a dozvědět se něco o návykových látkách. Celý program byl obohacen hrami. Jeden večer byl zpestřen stezkou odvahy… „trochu jsme se  báli, ale peeři (žáci osmého a devátého ročníku) měli bojovku  dobře vymyšlenou a stále nás povzbuzovali“ (Kristýna Palivcová, žákyně 6.A). Poslední den byl věnován úklidu a návratu domů. „No prostě celý adaptační kurz byl úžasný“ (Angelina Červená, Amélie Maňurová, žákyně 6.A).

Adaptační kurz 2018 6.A

Adaptační kurz 2018 6.B

Adaptační kurz 2018 6.C