Anglický kroužek 2. třídy

01. 01. 2016

Anglický kroužek pro 2. třídy

V letošním roce 2019/2020 otevíráme kroužek pro žáky 2. tříd (mírně pokročilí - návaznost na loňský školní rok) pod vedením p. uč. D. Čermákové (čtvrtek) a p. uč. L. Kefurtové (pondělí).

Začínáme v říjnu 2019 na staré poště. První skupina 13.30 hod. - 14.15 hod., druhá 14.15 hod. - 15.00 hod.

Žáci budou přiváděni i odváděni do školní družiny.