Adaptační kurz 2017

Adaptační kurz 2017
06. 10. 2017

Adaptační kurzy

Adaptační kurz 6.A

Vážení a milí čtenáři, rozhodli jsme se, že vám povyprávíme o našem adaptačním kurzu:

Dne 25. 9. jsme odjeli s panem učitelem Lüftnerem a paní učitelkou Dvořákovou do „Jahodového lesa“ – kempu u Jesenice. Cílem bylo stmelit kolektiv a dozvědět se něco o návykových látkách, ale protože my i paní učitelka víme, že by nás to až tolik nebavilo, byl program obohacen hrami. Hráli jsme volejbal, házenou, schovávanou a všemi milovaný fotbálek. A abyste si nemysleli, že jsme byli tři dny o hladu, ujistíme vás, že nám vařili opravdu suprově. Poslední večer jsme proseděli u táboráku, opékali vuřty a chleby, no a taky ,,zpívali“ v domnění, že nám to jde. Potom naše kroky vedly do chatek a do postele. Uprostřed noci pro nás přišla paní učitelka a šli jsme na bojovku.,, Peeři“ byli schováni v lese a pořádně nás vyděsili. Ráno, dalšího dne, jsme si zabalili věci a pospíchali na vlak. ,, Adapťák“ byl naprosto úžasný.

Naty Matesová a Majda Procházková, žákyně 6.A

Adaptační kurz 2017 6.A

Adaptační kurz 6.B

Ve dnech od 2. 9. 2017 do 4. 9. 2017 se naše třída zúčastnila adaptačního kurzu v Jesenici (rekreační středisko Jahodový les). Během dvoudenního pobytu jsme se navzájem seznámili nejen se spolužáky, ale i s třídní paní učitelkou. Proškolení osmáci a deváťáci nás seznámili s problematikou rizikového chování a návykových látek.

Hrály se zábavné hry (přehazovaná, stolní fotbálek…) a zbyl i čas na naučnou stezku, která se nám moc líbila. Peeři byli skvělí! Musíme je pochválit za jejich ochotu nám naslouchat, pomáhat a za to, jak připravili úžasnou bojovku. Adaptační kurz byl moc fajn. Odnášíme si z něho nejen mnoho poznatků, ale i zážitků. Domů se nám vůbec nechtělo.

Tímto bychom rádi poděkovali učitelům, peerům a rodičům!

Vaše 6.B

Adaptační kurz 2017 6.B

Adaptační kurz 6.C

Na adaptační kurz jsme se všichni velice těšili. Kurz se odehrál ve dnech 4. a 6. října v Jesenicích v Jahodovém lese. Všechno proběhlo docela v klidu až na pár vyjímek. O celý náš program se postarali Peeři (žáci z vyšších ročníků), kteří nám připravili velice pěkný a zábavný program. Po odpolední pauze jsme šli hrát přehazovanou, která nás všechny moc bavila. Další den jsme měli ukázku první pomoci, kde jsme si například mohli vyzkoušet srdeční masáž. Dále jsme šli naučnou stezku, která nás velice bavila. Po večeři jsme vyráběli projekty o závislostech. Když jsme dodělali projekty, rozdělili jsme se do menších skupin a vydali jsme se do temného a hustého lesa na Bobříka odvahy u kterého jsme se pobavili a trochu báli. Další den nebyl už nijak zajímavý, protože jsme všichni byli smutní, že už jedeme domů. A tak jsme si jen balili kufry a uklízeli na chatičkách. A tak zakončila 6.C adaptační kurz. Děkujime všem Peerům a paním učitelkám za trpělivost a statečnost.

Kateřina Odermattová (6.C)

Adaptační kurz 2017 6.C