Sboreček - kroužek

01. 09. 2016

Sboreček - kroužek zpěvu 1. stupeň

Ve školním roce 2022/2023 mají žáci 1. stupně možnost pod vedením paní učitelky L. Martínkové rozvíjet své hudební schopnosti a dovednosti v pěveckém sboru. Kdo rádi zpíváte, neváhejte a kontaktujte paní učitelku.

tel. číslo:  313 251 267
e-mail: martinkova.l@2zsrako.cz

Kroužek se koná v úterý 13.15 - 14.00 hod., první setkání proběhne 4. 10. 2022 na staré poště.