Zábavné odpoledne pro předškoláky 2016

Zábavné odpoledne pro předškoláky 2016
26. 01. 2016

Ve čtvrtek 21. 1. 2016 od 16.00 – 17.00 hodin uspořádali žáci 2. ZŠ v tělocvičně 2. ZŠ zábavné odpoledne pro předškoláky. Indiánské odpoledne plné her a soutěží zahájili společně se svými učitelkami žáci 3. tříd. Děti prožily příjemné odpoledne.

POZVÁNKA K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

Pokud se Vám a Vašim dětem na akcích naší školy líbilo, přijďte ve čtvrtek 11. 2. 2016 (od 14.00 – 18.00 hod.) nebo v pátek 12. 2. 2016 ( od 14.00 – 17.00 hod.) k zápisu na Starou poštu ( Martinovského 176).

Zápisem Vás, stejně jako na předchozích akcích, budou provázet indiáni. Při zápisu budou zjišťovány údaje o žákovi, školní zralost. Žádáme rodiče, aby s sebou přinesli občanský průkaz a rodný list dítěte. Rodiče mohou při zápisu požádat o odklad povinné školní docházky. K žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba přiložit doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře (možno doložit i později). Těšíme se na Vás.

Zábavné odpoledne pro předškoláky