Přírodní učebna

01. 01. 2014

Naše škola se zapojila do projektu revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí Přírodní učebna. Získali jsme tak finanční prostředky na vybavení přírodní učebny (lavice, tabule) a zřízení arboreta v areálu zahrady školní družiny. Součástí učebny bude i skalka s horninami jako názorná geologická pomůcka. Projekt bude trvat 11 měsíců (1. 12. 2012 – 31. 10. 2013) a bude v něm realizována celá řada nejrůznějších aktivit v rámci vyučovacích předmětů 1. i 2. stupně naší školy, v rámci družiny, ve spolupráci s dalšími subjekty jako je mateřská škola, Město Rakovník, městské lesy apod. Spojovacím článkem všech aktivit je téma ochrany životního prostředí a jeho udržitelný rozvoj. Po skončení projektu bude přírodní učebna i nadále využívána podobným způsobem, a to pro výuku, pro školní družinu, mimoškolní akce apod. Součástí projektu je i vstupní dotazník k projektu pro rodiče.

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný Mgr. M. Plincner a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

Letos otevíráme Ekologický kroužek

Dýňování (24.10.2013)