Změna dopravního značení

07. 12. 2015

Upozorňujeme rodiče a veřejnost na změnu dopravního značení v ulici Šmahova, která zamezuje vjezdu do jmenované ulice a dvora školy. Cílem úpravy je zajistit bezpečnost žáků.