Žáci přijatí do 1. ročníku školního roku 2020/2021

28. 04. 2020

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamuje ředitel školy zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam je zveřejněn u vchodu do hlavní budovy na Husově náměstí 3 a na webových stránkách školy.

Žáci přijatí do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Děkujeme všem rodičům za spolupráci při letošních zápisech. Všem dětem a jejich rodičům přejeme hodně zdaru a úspěchů nejen v nastávajícím školním roce 2020/2021.