Akce nejen pro předškoláky 2019/2020

Přineste si přezůvky a pastelky.

  • Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 9. 6. 2020 od 16.00 hod. na Staré poště s třídními učitelkami budoucích prvních tříd - termín změněn na úterý 16. 6. 2020.

Další informace

  • Souhrn informací o škole
  • Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít tři první třídy.
  • Přijetí dítěte na naši školu nesouvisí s pořadím, ve kterém se dostavíte k zápisu.
  • Budoucí prvňáčkové mohou opět zdarma od příštího školního roku navštěvovat kroužek anglického jazyka. Ostatní kroužky naleznete v sekci Ostatní/Kroužky.
  • Letos si opět mohou rodiče zvolit pro budoucí prvňáčky kromě analyticko-syntetické metody výuky čtení také třídu s genetickou metodou výuky čtení, kterou vyučujeme od roku 2014 (možno zvolit při zápisu).
  • Desatero pro rodiče dětí předškolního roku
  • Pro všechny Mateřské školy nabízíme využití naší přírodní učebny. Stačí kontaktovat I. Fuksovou (313 251 261, e-mail: fuksova.i@2zsrako.cz). Bližší informace o přírodní učebně v záložce přírodní učebna.