Rekonstrukce ulice Martinovského a V Hradbách

21. 02. 2019

začne 25. 2. 2019

Vážení rodiče,    

dne 18. 2. 2019 proběhlo předání staveniště společnosti Stavkom Veletice, která bude pro město Rakovník realizovat rekonstrukci povrchů a úpravu prostranství před Starou poštou. V první fázi budou prováděny práce v ulici V Hradbách, která bude pro automobilový provoz zcela uzavřena, přístup do všech nemovitostí bude zachován. Dojde k přemístění kontejnerů na tříděný odpad, v této fázi k západní straně gymnázia. Práce na tomto úseku začnou 25. 2. 2019 a jsou plánovány v návaznosti na klimatické podmínky cca do konce března, v případě nepříznivého počasí mohou zasáhnout až do dubna. Po  dobu stavby dojde k omezené možnosti vozit děti až ke vchodu budovy Staré pošty, stejně tak nebude možné v první fázi vozit děti přímo před mateřskou školu. Žáci budou poučeni, aby se při procházení staveništěm pohybovali se zvýšenou opatrností. Celá rekonstrukce by měla být hotova do konce června.