Zahájení prací na projektu „Vybudování odborných učeben 2. ZŠ Rakovník“

20. 02. 2019

v pátek 22. 2. 2019

V pátek 22. února 2019 budou firmou TEPEZA spol. s r.o. zahájeny stavební práce v podkroví přístavby školy v Nádražní ulici, kde budou vybudovány a vybaveny tři odborné učebny pro výuku fyziky, výpočetní techniky a zeměpisu. Počínaje tímto datem nebude také možné zajíždět na dvůr školy. Ukončení stavebních prací je plánováno na červenec letošního kalendářního roku.

Níže jsou k dispozici informace k zajištění bezpečnosti pro zaměstnance, klienty, žáky a návštěvníky objektu 2. ZŠ Rakovník v souvislosti s prováděnými stavebními pracemi.