Klima školy - rodiče 2017/2018

19. 12. 2017

Od 19. 12. 2017 je k dispozici dotazníkové šetření pro rodiče.

Vážení rodiče, žádáme Vás o vyplnění dotazníku na portálu Proškoly.cz (záložka Sociometrie / Klima školy - rodiče). Výsledky dotazníku  nám poskytnou zpětnou vazbu o kvalitě naší práce a budou také východiskem pro tvorbu koncepce rozvoje školy na další období. Děkujeme.

Přihlašovací údaje Vám budou předány prostřednictvím Vašich dětí.
Dotazník bude aktivní do 28. 2. 2018.