Výsledky voleb do školské rady

24. 11. 2017

konaných dne 23. 11. 2017

V rámci třídních schůzek se konaly volby zástupců do školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 byli zvoleni Mgr. Jaroslav Hamouz a Mgr. Klára Hejdová.