Bezpečný internet

07. 11. 2015

Seminář pro rodiče vedený RNDr. Janem Jirátkem se koná 18. 11. od 16.30 h. v učebně B107. Žádáme rodiče, aby nás informovali prostřednictvím svých dětí o své případné účasti, či neúčasti do středy 11. 11. 2015 (viz info lístky, které žáci obdrželi).