Třídní schůzky SRPD 2. ZŠ Rakovník

21. 10. 2016

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se konají TS SRPD 2. ZŠ Rakovník:

  • 15.00 h. setkání rodičů žáků 9. ročníku se zástupci SŠ (B 107)
  • 15.30 h. na Staré poště
  • 16.00 h. v hlavní budově