Třídní schůzky SRPD

11. 11. 2022

2. ZŠ Rakovník

Společné třídní schůzky se konají v úterý 22. 11. 2022 v následujících časech:

  • 15.00 h. schůzka rodičů žáků 9. roč. se zástupci SŠ (učebna B107)
  • 15.30 h. Stará pošta
  • 16.00 h. hlavní budova

Pokud se konají třídní schůzky formou individuálních konzultací nebo tzv. ve třech, předali třídní učitelé rodičům informaci o této skutečnosti a přesném termínu zápisem do žákovské knížky (notýsku).