Sběr papíru pro ČČK

17. 03. 2022

se uskuteční v úterý 22. 3. 2022

Finanční výtěžek sběrové akce bude věnován fondu Českého červeného kříže na podporu lidí zasažených ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou pomoci.