Úplata za školní družinu

20. 09. 2021

ve školním roce 2020/2021

Vzhledem k omezení provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 byla úplata za školní družinu poměrně ponížena v závislosti na délce přerušení provozu. Zákonní zástupci, kteří na školní rok 2020/2021 uhradili úplatu v plné výši, si mohou v kanceláři školy od 20. 9. do 1. 11. 2021 vyzvednout přeplatek. Přeplatek nebude převáděn do školního roku 2021/2022.