Jarní on-line třídní schůzky

22. 03. 2021
proběhnou v týdnu od 19. dubna 2021

Rodiče budou informováni třídními učiteli o termínu a formě schůzek.