Třídní schůzky 1. ročníku

28. 08. 2020
dne 10. 9. 2020

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 10. září 2020 se konají třídní schůzky 1. ročníku. Vzhledem k epidemiologické situaci a podmínkám školy Vás žádáme o respektování níže uvedených organizačních a hygienických pravidel.

  • Třídní schůzky se zúčastní jeden z rodičů (případně jiná osoba rodiči pověřená, např. prarodič nebo jiný příbuzný).
  • Podmínkou vstupu do budovy Staré pošty bude použití roušky a dezinfekce rukou u vstupu do budovy.
  • Do školy v žádném případě nepřicházejte s příznaky infekčního onemocnění.
  • Pokud se nebudete moci schůzky zúčastnit, kontaktujte telefonicky (nejlépe předem) třídní učitelku.

Děkuji Vám za spolupráci.

Z. Brabec