Úplata za školní družinu

21. 08. 2020
ve školním roce 2019/2020

Vzhledem k uzavření škol od 11. března 2020 byla úplata za školní družinu poměrně ponížena v závislosti na délce přerušení provozu. Zákonní zástupci, kteří na školní rok 2019/2020 uhradili úplatu v plné výši, si mohou v kanceláři školy od 24. 8. do 30. 9. 2020 vyzvednout přeplatek. Přeplatek nebude převáděn do školního roku 2020/2021.