Informace školní družiny

10. 06. 2020
pro školní rok 2020/2021

Zájem o školní družinu ve školním roce 2020/2021

Žádáme rodiče žáků současného 1. až 3. ročníku o vyjádření, zda mají zájem o školní družinu pro svého potomka ve školním roce 2020/2021. O svém zájmu informujte třídní učitelku, vychovatelku ŠD, nebo vedoucí vychovatelku ŠD paní H. Bortovou (tel. 725 562 359) do 22. 6. 2020.


Volný den – školní družina

Na pátek 4. 9. 2020 udělil ředitel školy tzv. ředitelské volno. Družina bude v tento den v případě dostatečného zájmu v provozu od 7.30 do 15.30 hodin. Žádáme rodiče žáků současného 1. a 2. roč. o  závaznou informaci, zda využijí služeb družiny a jídelny. O svém zájmu informujte třídní učitelku, vychovatelku ŠD, nebo vedoucí vychovatelku ŠD paní H. Bortovou (tel. 725 562 359) do 22. 6. 2020.

 

V případě dotazů kontaktujte vedení školy na tel. 313 251 260, nebo vedoucí vychovatelku paní Hedviku Bortovou.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.