Přijímací zkoušky do matematické třídy

15. 05. 2020

22. června 2020 od 8:40 hod.

Přijímací zkoušky do matematické třídy