4-lístek 2016

27. 03. 2016

Pro lepší adaptaci na první zářijové dny zveme Vás a hlavně Vaše děti na čtyři setkání s paní učitelkami a budoucími spolužáky. Setkání se bude konat vždy od 16 – 17 hod.

16. 3. 2016 – proběhlo 1. setkání (malování)

20. 4. 2016 – tvoříme z hlíny v keramické dílně v hlavní budově školy

11. 5. 2016 – zpíváme v budově Staré pošty

15. 6. 2016 – sportujeme v tělocvičně v hlavní budově školy

Podrobnější informace, co a kam vzít s sebou, budeme postupně zveřejňovat na stránkách školy www.2zsrako.cz

Info letáček