ČEZ - beseda s odborníky o elektrické energii

Termín konání: 10. 5. 2023 | 08:50 - 12:30
  • postupně třídy 9. roč.