Preventivní program se zástupkyní PČR - návykové látky a trestní odpovědnost

Termín konání: 24. 3. 2023 | 08:50 - 11:35
  • postupně třídy 8. roč.