Zahájení školního roku - třídnické hodiny

Termín konání: 2. 9. 2020 | 07:55 - 12:00
  • rozdání učebnic, třídnické práce, seznámení s řádem školy a klasifikačním řádem, organizační věci (2. - 5. ročník do 11.30 h., 6. - 9. ročník do 12.00 h.)