Akce nejen pro předškoláky 2020/2021


 • Slavnostní předávání prvního vysvědčení prvňáčkům v synagoze
 • Přednáška o školní zralosti
 • Den otevřených dveří - harmonogram - pozvánka
 • Zábavné odpoledne pro žáky 1. st., předškoláčky a ostatní veřejnost v tělocvičně 2. ZŠ (vchod ze dvora) - pozvánka
 • Zápis do 1. tříd
 • Jarní koncert v synagoze
 • Dílničky pro předškoláky květen 2021 pro seznámení se spolužáky, učitelkami, pro lepší adaptaci na první zářijové dny.
 • Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat .......... na Staré poště s třídními učitelkami budoucích prvních tříd - 

Další informace

 • Souhrn informací o škole
 • Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít tři první třídy.
 • Přijetí dítěte na naši školu nesouvisí s pořadím, ve kterém se dostavíte k zápisu, též nerozhoduje čas podání přihlášky a termíny rezervované rodiči
 • Budoucí prvňáčkové mohou opět zdarma od příštího školního roku navštěvovat kroužek anglického jazyka. Ostatní kroužky naleznete v sekci Kroužky.
 • Letos si opět mohou rodiče zvolit pro budoucí prvňáčky kromě analyticko-syntetické metody výuky čtení také třídu s genetickou metodou výuky čtení, kterou vyučujeme od roku 2014 (možno zvolit při zápisu).
 • Desatero pro rodiče dětí předškolního roku
 • Pro všechny Mateřské školy nabízíme využití naší přírodní učebny. Stačí kontaktovat I. Fuksovou (313 251 261, e-mail: fuksova.i@2zsrako.cz). Bližší informace o přírodní učebně v záložce přírodní učebna.