Základní údaje o školní družině pro žáky 3. ročníků

Vážení rodiče. Rádi bychom vás informovali o Školní družině pro žáky 3. ročníků. Tato družina je umístěna v nových prostorách na Žižkově náměstí. Závazné přihlášky obdrží vaše děti od vychovatelky Jany Pečínkové, která je předá žákům 1. září. Prosíme o rychlé zpětné odevzdání. Ti žáci, kteří přihlášku neobdrží, mohou 1. září od 10.00 do 12.00 hod. ve Školní družině V parku kontaktovat vedoucí vychovatelku p. H. Bortovou a závazně se domluvit. Vychovatelkami vašich dětí budou Jana Pečínková a Eva Pátková.

Školní družina začíná svůj provoz ve školním roce 2020/2021 2. září 2020 ranní družinou (6.30-7.30) a odpolední družinou (12:30 – 17.00 hod. – případné změny dle rozvrhu). 1. září závazně nahlaste den, kdy přihlášený žák nastoupí do Školní družiny tel. 602 526 224

Organizace odpolední družiny 

Přihlášení žáci jsou vyučujícími předáni u šaten vychovatelkám, odkud jsou odvedeni do družiny. Ve 12.45-12.50 hod. jsou odvedeni na oběd do školní jídelny (Martinovského). Žáky je po obědě možné vyzvednout maximálně do 13.30 hod., protože poté odcházejí na vycházku do 15.00 hod. Počítejte s touto skutečností i při výběru volnočasových aktivit svého dítěte.

Rádi bychom vás upozornili na školní jídelnu. Žáci se budou stravovat v jídelně v ulici Martinovského, je potřeba se zde ke stravování přihlásit, oběd zaplatit a vyzvednout si čipovou kartu, kterou každý žák bude nosit samostatně a zodpovídat za ni.

Hedvika Bortová, vedoucí vychovatelka, 725 562 359