Akce nejen pro předškoláky 2018/2019

 • Dílničky pro předškoláky 16. 5. 2019 pro seznámení se spolužáky, učitelkami, pro lepší adaptaci na první zářijové dny.
  Přineste si přezůvky a pastelky.
 • Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 4. 6. 2019 od 16.00 hod. na Staré poště s třídními učitelkami budoucích prvních tříd

Další informace

 • Souhrn informací o škole
 • Ve školním roce 2019/2020 plánujeme otevřít tři první třídy.
 • Přijetí dítěte na naši školu nesouvisí s pořadím, ve kterém se dostavíte k zápisu.
 • Budoucí prvňáčkové mohou opět zdarma od příštího školního roku navštěvovat kroužek anglického jazyka a hry na zobcovou flétnu. Ostatní kroužky naleznete v sekci Ostatní/Kroužky.
 • Letos si opět mohou rodiče zvolit pro budoucí prvňáčky kromě analyticko-syntetické metody výuky čtení také třídu s genetickou metodou výuky čtení, kterou vyučujeme od roku 2014 (možno zvolit při zápisu).
 • Desatero pro rodiče dětí předškolního roku
 • Pro všechny Mateřské školy nabízíme využití naší přírodní učebny. Stačí kontaktovat I. Fuksovou (313 251 261, e-mail: fuksova.i@2zsrako.cz). Bližší informace o přírodní učebně v záložce přírodní učebna.

Stránky Mateřských škol:

MŠ Klicperova

MŠ Vinohrady

MŠ Průběžná

MŠ V Lukách

MŠ Šamotka