Akce nejen pro předškoláky 2017/2018
4f14a8b2f0ddf58991182561523cd4b9.jpg

  • Zábavné odpoledne pro žáky 1. st., předškoláčky a ostatní veřejnost 27. 3. 2018 od 16.00 - 17.00 hod. v tělocvičně 2. ZŠ (vchod ze dvora) 
  • Dílničky pro předškoláky 17. 5. 2018 od 16.00 do 17.00 hod. pro seznámení se spolužáky, učitelkami, pro lepší adaptaci na první zářijové dny
  • Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 5. 6. 2018 od 16.00 hod. na Staré poště s třídními učitelkami budoucích prvních tříd

Další informace

  • Souhrn informací o škole
  • Ve školním roce 2018/2019 plánujeme otevřít tři první třídy.
  • Přijetí dítěte na naši školu nesouvisí s pořadím, ve kterém se dostavíte k zápisu.
  • Budoucí prvňáčkové mohou opět zdarma od příštího školního roku navštěvovat kroužek anglického jazyka a hry na zobcovou flétnu. Ostatní kroužky naleznete v sekci Ostatní/Kroužky.
  • Letos opět si mohou rodiče zvolit pro budoucí prvňáčky kromě analyticko-syntetické metody výuky čtení také třídu s genetickou metodou výuky čtení, kterou vyučujeme od roku 2014 (možno zvolit při zápisu).
  • Desatero pro rodiče dětí předškolního roku
  • Pro všechny Mateřské školy nabízíme využití naší přírodní učebny. Stačí kontaktovat I. Fuksovou (313 251 261, e-mail: fuksova.i@2zsrako.cz). Bližší informace o přírodní učebně v záložce přírodní učebna.

Stránky Mateřských škol:

MŠ Klicperova

MŠ Vinohrady

MŠ Průběžná

MŠ V Lukách

MŠ Šamotka