Přijímací řízení 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018  proběhne 1. kolo přijímacího řízení na střední školy v pracovních dnech od 12. dubna do 22. dubna 2018. Uchazeči odevzdají 2 přihlášky do 1. března 2018 /platí i pro nižší stupeň víceletých gymnázií/. 

Do oborů vzdělávání s uměleckým zaměřením vyhlásí termín talentové zkoušky ředitel příslušné SŠ během měsíce ledna. Přihlášku musí žáci odeslat do 15. listopadu 2017.

Příští školní rok bude pro 6. ročník opět otevřena třída s rozšířenou výukou matematiky. Přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka se budou konat ve čtvrtek 10. 5. 2018.