Přijímací řízení 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 se přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou podávají do 30. listopadu 2022. Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2023. Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky.

Termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2023; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2023; termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2023.

Přijímací zkoušky do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2023; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Příští školní rok bude pro 6. ročník opět otevřena třída s rozšířenou výukou matematiky. Přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka se budou konat v květnu. Více zde.