Akce pro předškoláky 2016/2017

          Harmonogram dne otevřených dveří 

          Článek den otevřených dveří

          Článek zábavné odpoledne

  • 3-lístek (tři setkání ve škole - seznámení se spolužáky, učitelkami,....) - pro lepší adaptaci na první zářijové dny (2. 5., 23. 5., 13. 6.)

    V květnu se na 2. základní škole v Rakovníku uskutečnilo druhé setkání budoucích prvňáčků nazvané „3-lístek“.Tentokrát si děti vyrobily pejska, kterého si odnesly domů. Na třetím setkání, které se konalo 13. 6. 2017 v tělocvičně hlavní budovy 2.ZŠ, si předškoláci společně zacvičili. Byl pro ně připraven tělovýchovný program, při němž procvičovali pohybové dovednosti zaměřené na obratnost, rychlost a sílu. Všichni cvičili s velkým nadšením.

  • Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 6. 6. 2017 od 16.00 hod. na Staré poště s třídními učiteli nových prvních tříd.

Další informace

  • Souhrn informací o škole
  • Ve školním roce 2017/2018 plánujeme otevřít tři první třídy.
  • Přijetí dítěte na naši školu nesouvisí s pořadím, ve kterém se dostavíte k zápisu.
  • Budoucí prvňáčkové mohou opět zdarma od příštího školního roku navštěvovat kroužek anglického jazyka a hry na zobcovou flétnu. Ostatní kroužky naleznete v sekci Ostatní/Kroužky.
  • Letos opět si mohou rodiče zvolit pro budoucí prvňáčky kromě analyticko-syntetické metody výuky čtení také třídu s genetickou metodou výuky čtení, kterou vyučujeme od roku 2014 (možno zvolit při zápisu).

Desatero pro rodiče dětí předškolního roku

  • Pro všechny Mateřské školy nabízíme využití naší přírodní učebny. Stačí kontaktovat I. Fuksovou (313 251 261, e-mail: fuksova.i@2zsrako.cz). Bližší informace o přírodní učebně v záložce přírodní učebna.

Stránky Mateřských škol:

MŠ Klicperova

MŠ Vinohrady

MŠ Průběžná

MŠ V Lukách

MŠ Šamotka