Přehled článků

Noc s Andersenem 2016

4-lístek (malujeme) 2016

Úspěšný Jakub Šiler

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitel školy rozhodl v souladu s §183, odst.2, z. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v aktuálním znění, o přijetí žáků ke vzdělávání v 2. základní škole, Rakovník, Husovo náměstí 3

Zápis 2016

První vysvědčení 2016

DOD 2016

Den otevřených dveří

Vánoční koncert 2015

Rodinná vycházka 2015