Přehled článků

Den dětí v přírodní učebně 2017

Průzkum spokojenosti se školní jídelnou

Město Rakovník přináší výsledky dotazníkového šetření ke školní jídelně

Den matek 2017

Zkoušky nanečisto 2017

Alternativní školy 2017

Rakovnické děti pomáhají 2017

Noc s Andersenem 2017

Zábavné odpoledne 2017

DOD 2017

Testování PISA 2018

29. 3. 2017 budou vybraní žáci osmého a žáci devátého ročníku naší školy testováni v rámci projektu PISA 2018