Přehled článků

Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí šk. roku 2019/20

vychází z vyhlášky č. 211/2020 Sb.

Podrobné informace k osobní přítomnosti žáků 1. st. ve škole

od pondělí 25. 5. 2020

Uvolňování mimořádných opatření

MŠMT aktualizovalo harmonogram uvolňování mimořádných opatření

Zápis do 1. ročníku

proběhne letos bez účasti dětí s využitím elektronické přihlášky

Výuka na dálku

Uzavření škol

Bezpečnostní rada státu v souvislosti s šířením koronaviru dnes rozhodla o uzavření škol od 11. 3. 2020 do odvolání.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie:

Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojily se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. Více: http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html

Text opatření v článku.